Vehbi Berisha: Auditori i Përgjithshëm zbuloi se në vitin 2016, Komuna e Drenasit përveç se i ka “ikur” tatimit, nuk i zbatoi as rekomandimet !

Asambleisti i Nisma për Kosovën në Drenas, Vehbi Berisha, në faqen e tij zyrtare në facebook ka publikuar disa nga gjetjet e raportit të vitit 2016 të auditorit të përgjithshëm për Komunën e Drenasit. .

Për me tepër shih postimin e plotë të publikuar nga Asambleisti Berisha në facebook:

 

Të nderuar qytetarë të Drenasit, pak para disa ditësh Zyra Kombëtare e Auditimit publikoi raportin e auditmit për vitin që lamë pas 2016, në lidhje me raportin financiar vjetor të Komunës së Drenasit, të cilin mund ta gjeni në linkun në vazhdim ku dhe ju inkurajoj ta lexoni: https://www.zka-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_KDR_2016_Shqip_221003.pdf

Në vazhdim do ua prezantoj vetëm disa nga të gjeturat e Auditorit të Përgjithshëm nga raporti zyrtar për Komunën e Drenasit, të cilat i kam bashkangjitur se bashku me ketë postim në formë të fotove (screenshot) për të qenë sa më argumentues.

Nga raporti fillimisht konfirmohet shifra tejet e lartë e buxhetit të pashpenzuar në vitin e kaluar 2016 për të cilën çështje kam reaguar edhe në kuvend gjatë diskutimit të raportit të punës së Kryetarit të Komunës për vitin 2016, e aq më keq që ky buxhet i pashpenzuar është pikërisht në kategorinë më të nevojshme për qytetarët tanë siç është ajo e investimeve kapitale, ku dëshmohet se afro 1 milion euro nga investimet kapitale të parapara për vitin 2016 kanë mbet pa u shpenzuar edhe pse fshatrat dhe qyteti ynë lëngon nga mungesa e investimeve në infrastrukturë.

Pastaj problem i vazhdueshëm për Komunën e Drenasit po del të jetë edhe mos zbatimi i rekomandimeve të dhëna nga Auditori i Përgjithshëm, dukuri kjo e cila fatkeqësisht po na përcillet prej vitit në vit, ku nga 14 rekomandime gjithsejtë vetëm 5 rekomandime janë adresuar-zbatuar plotësisht, apo përkthyer në përqindje i bie që janë realizuar vetëm 35 % të rekomandimeve të auditorit.

Për të vazhduar me të gjeturat e auditorit që konsiderohen si raste misterioze ose skandaloze siç citohet tek çështja nr. 9 në raport ku nuk ka kurrfarë dëshmie që komuna ka kërkuar disa shërbime, mirëpo drejtorët e shkollave përkatëse kishin nënshkruar raport për pranimin e këtyre shërbimeve. Operatori Ekonomik kishte dërguar lëndën (faturat dhe raportet) tek përmbaruesi privat. Apo edhe rasti me eklatant që trajtohet tek çështja nr. 11, ku Komuna e Drenasit në vitin 2016, përveç që punësoi 12 punonjës me kontrata për shërbime të veçanta, nuk përfilli Ligjin nr. 05/L-028 për tatimin në të ardhurat personale për këta punëtor. Fakti që vet Komuna e Drenasit me një formë apo tjetër i ka “ikur” tatimit në të ardhura për punëtorët e lartcekur, tregon fare qartë se çfarë qeverisje komunale kemi !

Vehbi Berisha – Asambleist në KK Drenas

Displaying 1.png

 

Displaying 2.png

Displaying 3.png

Displaying 4.png

 

- Advertisement -

MË TË FUNDIT