Sot fillon procesi i rregullt vjetor i deklarimit të pasurisë

Sot ka filluar zyrtarisht  procesi i deklarimit të rregullt të pasurisë  së zyrtarëve të lartë publik të cilët janë të obliguar ta bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre tek Agjencia kundër Korrupsionit  konform  Ligjit  për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtar.
Sipas Ligjit në fjalë deklarimi i pasurisë fillon nga data 1 mars dhe përfundon më  31 mars.
Zyrtarët e lartë publik që kanë deklaruar pasurinë me marrjen e detyrës nga 1 janari i këtij viti e deri më tani nuk janë të obliguar të paraqesin edhe deklarimin e rregullt vjetor.
Plotësim ndryshimi i ligjit ka paraparë edhe disa pozita të reja që ma herët këta zyrtar nuk kanë pasur për obligim të  deklarojnë pasurin, këta zyrtar të lartë publik duhet të deklarojnë pasurinë sipas kësaj kërkese.
Për të shkarkuar Formularët për deklarimin e pasurisë, ju lutem vizitoni  ueb faqen zyrtare të AKK-së,  www.akk-ks.org.
Mosrespektimi i ligjit nr. 04/L-050, si dhe ligjit nr. 04/L-228  për deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik, Agjencia kundër Korrupsionit do ushtroj kallëzim penal në pajtim me nenin 437 të Kodit Penal.
- Advertisement -

MË TË FUNDIT