Skenderaj, nënshkruhët memorandumi ndërmjet Komunës së Skenderajt dhe Ministrisë së Infrastrukturës

Komuna e Skenderajt dhe Ministria e Infrastrukturës nënshkruan  një memorandum mirëkuptimi për financimin e projekteve të infrastrukturës.

Ky memorandum ka të bëjë me financimin e disa projekteve të ndërtimit të rrugëve në Komunën e Skenderajt gjatë vitit 2016 dhe fillimit të vitit 2017.

Memorandumi për financim të projekteve të infrastrukturës në Komunën e Skenderajt përfshinë këto projekte: Asfaltimi i rrugës që lidhë fshatrat Rezallë-Abri-Likoc, faza e dytë (zgjerimi); Ndërtimi i rrugës Morinë-Kryshec; Ndërtimii rrugës që lidhë fshatin Klinë e Poshtme me fshatin Prekaz dhe Ndërtimi i rrugës Prekaz-Mikushnicë-Gofile. Projektet që janë objekt i memorandumit janë projekte prioritare të Komunës së Skenderaj dhe paraqesin rëndësi të veçantë në të mirë të qytetarëve të zonave përkatëse.

Me anë të këtij Memorandumi të dyja palët janë pajtuar për mënyrën e financimit, projeketimit dhe mbikqyrjes gjatë fazës së realimit të projekteve. Palët nënshkruese, pa ashtu kanë marrë obligimet e tyre karshi këtij dokumenti të nënshkruar sot.

 

- Advertisement -

MË TË FUNDIT