Si do të funksionojnë kufizuesit e shpejtësisë që do të instalohen në të gjitha automjetet e reja nga viti 2022?!

Nga 2022, Bashkimi Evropian do të prezantojë Ndihmën Inteligjente të Shpejtësisë (përkthim fjalë për fjalë) ose kufizuesin e shpejtësisë. Ky sistem do të hyjë në të gjitha veturat e reja të prodhuara pas qershorit 2022, dhe për automjetet që janë prezantuar tashmë (para këtij afati), do të lejohet një periudhë deri në vitin 2024 që teknologjia të zbatohet, transmeton FrontOnline. Pra, gjenerata aktuale e Renault Clio ose Hyundai Bayon do të ketë kohë deri në vitin 2024 për të aktivizuar teknologjinë. Pyetja kryesore është si do të funksionojë? Të gjitha makinat do të pajisen me kamera të përparme dhe pajisje navigimi. Duke përdorur të dy sistemet, makina do të zbulojë kufirin e shpejtësisë. Nëse vozitni më shpejt se kufiri, tingëllon një paralajmërim me zë.

Dritat e ndezjes së kabinës mund të përdoren në vend të një paralajmërimi me zë. Gjithashtu, pasi të keni tejkaluar kufirin e shpejtësisë, dridhjet e pedalit të gazit janë të mundshme. Pas një kohe, nëse vazhdoni të vozisni më shpejt se kufiri, kjo masë do të fiket vetë. Sistemi do të jetë në gjendje të fiket sa herë që makina ndizet. Sidoqoftë, kur të keni mbaruar vozitjen, fikeni makinën dhe ndizeni përsëri – sistemi do të aktivizohet përsëri dhe do të duhet të fiket përsëri. Sipas vlerësimeve të ISA, sistemi duhet të jetë gati 100 për qind i saktë deri në vitin 2022, domethënë, ai do të njohë me saktësi kufijtë e shpejtësisë. Së bashku me anët pozitive të kësaj rregulloreje, përmenden edhe ato negative – shoferët mund të bëhen shumë komodë dhe të ngasin automatikisht në mënyrë jokritike sipas kufijve të shpejtësisë, dhe në rast të akullit, për shembull, kufiri i shpejtësisë mund të vendoset shumë i lartë. Një sfidë tjetër është njohja e shenjave të kufijve të ndryshueshëm të shpejtësisë, të cilat janë të zakonshme në shfaqjet e rrugëve. Këtu, kamerat e përparme do të duhet të funksionojnë pa gabime./FrontOnline/

- Advertisement -

MË TË FUNDIT