Sërish ndërprerje të energjisë elektrike

KEDS ka paralajmëruar ndërprerje të energjisë elektrike në disa vende.

Kjo për shkak të punimeve në rrjet nga ana e tyre.

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet:

11.03.2021

Prishtinë

1.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

NS 10/04kV Nr.19 Ilirida (kodi: 11000004052) prej orës 08:00 – 12:00

Vendet: lagj.Taslixhe,

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases afër Sh.F.”Gjergj Fishta”

2.

Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

NS 10/04kV Nr.6 Ibrahim Banushi (kodi: 11000001003) prej orës 08:00 – 12:00

Vendet: Shtëpia e pleqve

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases afër Sh.F.”Gjergj Fishta”

12.03.2021

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10KV Matresi (Kodi: 82081005) prej ores 11:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Xëxe, Bellacërk – kryesisht konsumatorë komercial – biznese

Arsyeja: Plasimi i energjisë të prodhuar nga panelet solare

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Leshani nga ora 10:30 deri në ora 12:30.

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005001) Ts Zahaqë G.Rama

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005002) Ts Zahaq Ukë Atashi

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005003) Ts Llabjan Kelmendët

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005004) Ts Dukagjin Peja

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005005) Ts Hysen Gashi

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005006) Ts Kushtrim Nitaj

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005007) Ts ”Eling”-Pantelat Solare

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005009) Ts Sferkë e thatë 2

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005010) Ts Svërkë e thatë 1

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005011) Ts Deponija

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005044) Ts Trestenik 2

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005045) Ts Lutogllava 5

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005046) Ts Lutogllava 4

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005047) Ts Lutogllava 1

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005048) Ts Lutogllava 3

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005049) Ts Lutogllava 2

· Ns 10/04kV me (kod: 51000005050) Ts Vranina Llabjan

Vendet: Fshatrat: Zahaq,Llabjan Kelmend, Terrstenik,Lutogllave dhe Svërk e Thatë.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje per TS e ri.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT