Posta e Kosovës iu zbret pagat punonjësve nga 6 deri 29%!

 

Janë 883 punonjës të cilët nga muaji maj do të marrin paga me 6 dhe 8 për qind ulje, ndërsa nivelit të menaxherave iu janë zbritur pagat 12 deri në 16 për qind, kurse, kryeshefit për 29 për qind.
Ky ndryshim ka ardhur me një vendim të Bordit të Drejtorëve të Postës së Kosovës.
“Bordi i Drejtorëve i Postës së Kosovës Sh.A. ka vendosur gradat e reja për të gjithë punonjësit. Ky vendim është marrë për të siguruar stabilitet financiar.Për pjesën dërrmuese të punonjësve 883 prej tyre, përkatësisht 84% të punonjësvegradat e reja janë 6% dhe 8 % më të vogla.
Ndërkaq, për nivelin menaxherial gradat e reja janë 12% deri në 16% më të vogla. Kurse, grada e re e Kryeshefit Ekzekutiv është për 29%më e vogël”, thuhet në një njoftim të Postës.
Sipas njoftimit për media të këtij institucioni, pagat me gradat e reja do të aplikohen për muajin prill dhe do të ekzekutohen më 1 maj, 2015.Ky vendim, sipas njoftimit është marrë pas një analize dhe diskutimi të gjatë dhe gjithëpërfshirës mes Bordit të Drejtorëve, Menaxhmentit, Sindikatës si dhe të gjithë punëtorëve.
“Sfidë e veçanet për PK Sh.A që nga ndarja me PTK-nëgusht, 2012 ka qenë edhe niveli i pagave që është trashëguar nga koha kur ndërmarrja jonë ka qenë pjesë e PTK-së. Menaxhmenti ka punuar ne vazhdimësi që të krijoj të hyra të mjaftueshme të cilat mundësojnë ruajtjen e këtyre pagave që punonjësit i kanë pasur gjatë kohës sa kanë punuar në PTK”, thuhet në njoftim.
Ndryshe, Posta ka kohë që ka probleme financiare kjo për shkak të numrit të madh të punëtorëve. Pas marrjes në menaxhim të Postës nga krye shefi Sejdi Hoxha në këtë ndërmarrje janë punësuar mbi 100 punonjës kjo ka bërë që në muajin mars të ketë telashe të mëdha në ekzekutim të pagave.
- Advertisement -

MË TË FUNDIT