Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë është duke vazhduar aktivitetet për largimin e deponive ilegale.

Aktivitet e kësaj drejtorie janë duke vazhduar për të dytën ditë për largimin e deponisë ilegale në zonën katastrale, Poklek-Korroticë e lartë.

Këto aktivitete do të vazhdojnë me punë intensive në hapësirat publike, duke përfshirë gjithë territorin e Drenasit.May be an image of ambiente të jashtme

May be an image of ambiente të jashtme