Paralajmërohen ndërprerje të rrymës në disa komuna nesër

Paralajmërohen ndërprerje të rrymës nesër.

Arsyeja: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

17.03.2021

Pejë

1.

NS 110/10kV Deçan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Isniqi (Kodi:53000008) prej orës 10:00 – 13:00.

Vendet: Fshati Isniq.

Arsyeja: Energjizimi i segmentit të ri të linjës 10 kV Isniqi.

18.03.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në NS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Llapushnik te Gashet (kodi:16100005046) prej ores 08:00 – 17:00

Vendet: Llapushnik te lagjja Gashët.

Arsyeja: Kyçje e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Gërgurët (kodi: 15018018065) prej orës 10:00 – 16:00

Vendet: rr. UÇK.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

3.

Në NS 35/10kV Fushë- Kosovë do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Bajqinët (kodi:15018018064) prej ores 09:00 – 16:00

Vendet: Rr. Çlirimtari, rr.UÇK ( një pjesë), rr. Pllana dhe rr. Dituria.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

19.03.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Gergurët (kodi: 15018018065) prej orës 10:00 – 16:00

Vendet: rr.UÇK.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

Në NS 35/10kV Fushë- Kosovë do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Bajqinët (kodi:15018018064) prej orës 09:00 – 16:00

Vendet: rr. Çlirimtari, rr.UÇK ( një pjesë),rr. Pllana dhe rr.Dituria.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

18.03.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Banushët (Kodi: 40042003224) prej orës 13:00 deri në ora 14:40

Vendet: TS 10/0.4 kV TS Banushët.

Arsyeja: Vendosja e asetit të ri, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT