Përgjatë historisë së njerëzimit, interesimi për kështjellat; dukjen e tyre, arkitekturën apo historinë që fshihet pas ka qenë jo i paktë. Njihuni në këtë foto me 10 të tilla: