Gëzimi i 4 jetimeve

E gëzofshi banesen e re

Fatmire Plakolli me 5 fëmijët e saj jetim u bë me banesë të re

Shikoje / Shpërndaje