Në muajin korrik janë dhënë më shumë leje për ndërtesa se sa për shtëpi

 Në korrik të këtij viti janë lëshuar 256 leje për ndërtim me vlerë të paraparë të objekteve prej 3.462.458 mijë denarë.

Sipas të dhënave të publikuara të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i lejeve është zvogëluar në krahasim me korrikun e vitit të kaluar për 28,7 për qind, ndërsa vlera për 37,9 për qind.

Nga numri i përgjithshëm i lejeve të lëshuara për ndërtim, 181 apo 70,7 për qind janë dedikuar për objekte, 24 apo 9,4 për qind për objekte me nfërtim të ulët dhe 51 apo 19,9 për qind për objekte për rikonstruim.

Nga gjithsej 256 objekte, të 181 apo 70,7 për qind si investues paraqiten persona fizikë, ndërsa të 75 apo 29,3 për qind të objekteve investues janë subjekte afariste.

Nga periudha e raportimit është paraparë ndërtimi i 711 banesave me gjithsej sipërfaqe të dobishme prej  58.253 m2.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT