Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, ka njoftuar se sot do të ketë punime në rrjet në disa zona në Kosovë.

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet:

13.08.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Pejë

1.

Nga TS 35/10kV Isniqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Demhalilët (kodi 53057003) prej orës 10:30 deri në ora 12:30

Vendet: Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj.

Arsyeja: Vendosja e Grupit Matës pas avarisë në nënstacion.

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliqi (kodi 14016002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevc.

Arsyeja: Pastrimi i linjave 10 kV nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (kodi 62000001) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiç, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë dhe Sotllar.

Arsyeja: Vendosja e katër shtyllave të tensionit të lartë.

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva (kodi 82082007) prej orës 08:30 deri ne ora 10:30

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja: Demontimi i shtyllës së tensionit të mesëm dhe tërheqja e përçuesve në Stapanicë.

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shpenadija (kodi 32000023) prej orës 08:00 deri ne ora 10:00

Vendet: Serbica Trepetica, Shpendija, Velezha dhe Caparci.

Arsyeja: Bartja e përçuesve në shtyllën e re dhe përforcimi i rrjetit të tensionit të mesëm.

Mitrovicë

1.

NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet Stabiliment te TS Bahri Kuqi prej orës 11:00 –16:00

Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV Studime e Ulët-1(Rashicët) (Kodi: 73000009012)

TS 10/0.4 kV Bahri Kuqi 2 (Kodi: 73000009035)

TS 10/0.4 kV Karaqë (Kodi: 73000009019)

TS 10/0.4 kV Begaj(lagjja Kaçanolli-Tërstena) (Kodi: 73000009029)

TS 10/0.4 kV TSSH-Begaj Lagjja Hajra (Kodi: 73000009032)

TS 10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009013)

TS 10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009011)

TS 10/0.4 kV Studime e Ulët-3 (Gërxhalitë) (Kodi: 73000009014)

TS 10/0.4 kV Sfaraqak i Epërm (Kodi: 73000009015)

TS 10/0.4 kV Gojbulë-1 (Serbët) (Kodi: 73000009016)

TS 10/0.4 kV TSSH-Lagjja Istrefi (Kodi: 73000009031)

TS 10/0.4 kV Gojbulë-2 (Serbët) (Kodi: 73000009017)

TS 10/0.4 kV Miraqë (Kodi: 73000009018)

TS 10/0.4 kV Skromë-1 (Kodi: 73000009021)

TS 10/0.4 kV Shilovicë (Kodi: 73000009020)

TS 10/0.4 kV Skromë-2 (Kodi: 73000009022)

TS 10/0.4 kV Bozhlan (Kodi: 73000009023)

TS 10/0.4 kV Gumnishtë-1 (Kodi: 73000009024)

TS 10/0.4 kV Gumnishtë-2 (Kodi: 73000009025)

TS 10/0.4 kV Korollovë (Kodi: 73000009026)

TS 10/0.4 kV Vesekovc (Kodi: 73000009027)

TS 10/0.4 kV HAXHA COMPANYSH.P.K. (Kodi: 73000009030)

TS 10/0.4 kV HAXHA COMPANYSH.P.K. (Kodi: 73000009033)

Vendet: Studime e Ulët, Karaqë, Begaj, Studime e Epërme, Sfaraqak, Gojbule, Miraq, Skrom, Shilovicë, Bozhlan, Korollë, Gumnishtë dhe Veskovec.

Arsyeja: Ndërrim i shtyllave 10kV.

14.08.2021

Punime në projekte investive

Prishtina

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Nexhmedin Haliti”Cakolli Group”(Kodi: 11000018123) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

TS 10/0.4 kV TS Hidrofori (Kodi: 11000015070) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Nexhmedin Haliti ”Cakolli Group dhe Hidrofori.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS N.N.P.”Guri” (B. Marmullaku) (Kodi: 19000038018) prej orës 14:00 deri në ora 18:00

Vendet: N.N.P.”Guri” (B. Marmullaku).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja nr.3 (Kodi: 11000021) prej orës 08:30-08:35 dhe nga ora 12:25-12:30

Vendet: N.N.P.”Guri” (B. Marmullaku).

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

4.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Gustav Majer 2 (Novosella) (Kodi: 11000021024) prej orës 08:30 deri në ora 12:30

TS 10/0.4 kV TS Gustav Majer 8 (Shefqet dhe Sadik) (Kodi: 11000021168) prej orës 08:30 deri në ora 12:30

TS 10/0.4 kV TS Gustav Majer 9 (Qefsere Muhaxheri dhe Sami Hashani) (Kodi: 11000021169) prej orës 08:30 deri në ora 12:30

Vendet: Gustav Majer 2-8-9 (Novosella), (Shefqet dhe Sadik), (Qefsere Muhaxheri dhe Sami Hashani)

Arsyeja: Shqyrtimin e vajit në transformotor në kuadër të projektit Prishtina 2 – Prishtina 7, Feeder 2

5.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS N.P.”BESA KOMERCE” (Kodi: 11000018249) prej orës 13:00 deri në ora 17:00

Vendet: Besa Komerc.

Arsyeja: Shqyrtimi i vajit në transformotor në kuadër të projektit Prishtina 2 – Prishtina 7, Feeder 2

6.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Mujo Ulqinaku (Kodi: 12000023104) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Mujo Ulqinaku.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri nëntokësor.

7.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Qyteza Pejton 1 (Gjykata Kushtetuese) (Kodi: 12000023101) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Qyteza Pejton- Gjykata Kushtetuese.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri nëntokësor.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Ndërtesa – Naser Hetemi” rr. V-G (Kodi: 40040002033) prej orës 09:30 deri në ora 17:00

TS 10/0.4 kV TS “Vizioni-S” Ndërtesa te Çerdhja (Kodi: 40040002030) prej orës 09:30 deri në ora 17:00

Vendet: Ndërtesa – Naser Hetemi””Vizioni-S” Ndërtesa te Çerdhja.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

14.08.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Bujar Hasani”BTP HOLDING”Sh.P.K (kodi: 19000025174) prej orës 12:00 deri në ora 16:00

Vendet: TS Bujar Hasani”BTP HOLDING”Sh.P.K.

Arsyeja: Ndërrimi i panelit të tensionit të ulët, sipas pëlqimit elektro-energjetik.