Në këto vende nesër nuk do të ketë rrymë

KEDS ka publikuar orarin dhe vendin e ndalesave të rrymës që do të ndodhë nesër për shkak të punimeve që do të bëhen në rrjet.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

02.10.2021
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

LP 10kV Keqekollë-Hajkobillë (kodi: 14016004) në dy termine prej orës 10:30 deri 10:45 dhe nga ora 15:15 deri në ora 15:30

Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension dhe largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

NS-net 10/0.4kV prej orës 10:30 deri në ora 15:30

1. NS 10/0.4kV Balaj me kod: 14016004092

2. NS 10/0.4kV Gllogovic Bektesh me kod: 14016004065

3. NS 10/0.4kV Sallahi me kod: 14016004066

4. NS 10/0.4kV Demolli me kod: 14016004067

5. NS 10/0.4kV Dabishevc Koliq me kod : 14016004087

Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive në LP 10 kV Keqekollë-Hajkobillë degëzimi për Gllogovicë dhe Hajkobillë.

Peja

1.

Nga TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

LP 10kV Dobrusha (kodi: 50052001) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Vendet: Fshatrat Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrushë e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot…

Arsyeja: Prerje e lisave të mëdhenj drejtimi i Mavrajve – TS Sardran Mavrajt.

2.

Nga TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

LP 10kV Rugova (kodi: 50051006) në dy termine nga ora 10:00 deri 10:15 dhe nga ora 15:00 deri 15:15 Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, ndarja e urave të tensionit të mesëm.

3.

Nga TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV (kodi: 50051006) nga ora 10:00 deri 15:00

1. NS 10/0.4kV Llotovë (kodi: 50051006005)

2. NS 10/0.4kV Reka e Allagës (kodi: 50051006006)

Vendet: Lagjja e Kaprojve, shtëpitë në afërsi te Ariu Guesthouse.

Arsyeja: Pastrimi i linjës 10kV nga vegjetacioni dhe shtrëngimi i përçuesve.

Mitrovicë

1.

TS 10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV ndarësi në Vllahi nga ora 09:30 deri 15:30

1. TS 10/0.4kV Dedi me kod: 70000104033

2. TS 10/0.4kV Zabergjë me kod: 70000104034

3. TS 10/0.4kV Selac 1 me kod: 70000104035

4. TS 10/0.4kV Selac 2 me kod: 70000104036

5. TS 10/0.4kV Selac 3 me kod: 70000104037

6. TS 10/0.4kV Maxher me kod: 70000104038

7. TS 10/0.4kV Melenicë 1 me kod: 70000104039

8. TS 10/0.4kV Melenicë 2 me kod: 70000104040

9. TS 10/0.4kV Zijaq me kod: 70000104032

Vendet: Pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja: Kalimi i rrjetit nga shtylla e thyer në të rejat të betonit.

Gjakovë

1.

Nga TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10kV Pataqani (kodi 82000001) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

Arsyeja: Demontimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

Prizren

1.

Nga TS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

LP 10kV Lakuriqi III (kodi: 30032004) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Rugova: Rrugët: 141 Salajdin Braha, 142 Hysen R.Kabashi, 149 Hadi Kantarxhiu, 151 Gjallica dhe 152 Zahir Pajaziti.

Arsyeja: Rregullimi i kabllove të djegura në TS 10/0.4kV Lakuriqi III.

03.10.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

LP 10kV nr.23 Luboteni (kodi: 12000016) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Parku, Lagjja e Muhaxherëve dhe Pompat (parku).

Arsyeja: Fazimi i daljeve.

2.

Nga TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

LP 10kV PTK Dispeçingu (kodi: 19100014) prej orës 12:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Ndërtesa e KEDS-it dhe Ndërtesa e PTK-së.

Arsyeja: Fazimi i daljeve.

04.10.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Pejë

1.

Nga TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

LP 10kV Rugova (kodi: 50051006) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishtë 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja: Pastrimi i linjës 10kV nga vegjetacioni.

04.10.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS.10/0.4 kV Komoran Kryqi i Madh (kodi: 16100005097) prej orën 09:00 – 17:00

Vendet: Kryqi i Madh Komoran.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Faik Konica 2 (kodi: 19100001070) prej orës 09:00 – 17:00

Vendet: Rr. Sejdi Kryeziu.

Arsyeja: Realizimi i kyçjeve shtëpiake.

Prizren

1.

Nga TS 220/10kV Therandë do të ndërprehet:

LP 10kV Budakova (kodi: 32000008) në dy termine nga ora 09:00 deri 09:30 dhe nga ora 17:00 deri 17:30

Vendet: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqinë I, Çadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

2.

Nga TS 220/10kV Therandë do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV nga ora 09:00 deri 17:30

1. NS 10/0.4kV Buzhala 1 me kod: 32000008007

2. NS 10/0.4kV Budakova I (lagjja Palushve)me kod: 32000008011

Vendet: Një pjesë e fsh. Budakovë dhe lagjja Buzhala pjesërisht.

Arsyeja: Shtrirja e rrjetit te ri te tensionit të mesëm.

Ferizaj

1.

Nga TS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

LP.10 kV Drejtimi i Fshatrave (kodi: 40000002) prej orës 09:00 – 15:00

Vendet: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja: Demontimi i rrjetit të vjetër sipas projektit investiv.

Mitrovicë

1.

TS 110/10 kV Mitrovica do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Stabiliment nga ora 10:00 deri 14:00

1. NS 10/0.4kV Pompat me kod: 70000004009

2. NS 10/0.4kV Frashër me kod: 7000000401

3. NS 10/0.4kV Frashër 1 me kod: 70000004012

4. NS 10/0.4kV Frashër 2 me kod: 70000004013

5. NS 10/0.4kV Frashër 3 me kod: 70000004014

6. NS 10/0.4kV Iliri Com me kod: 70000004018

7. NS 10/0.4kV Loni Dekor me kod: 70000004019

Vendet: Qyteti, Lagjja Bajr dhe Frashër.

Arsyeja: Energjizimi i trafostacionit të ri – projekti është në Frashër-Mitrovicë.

05.10.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS.10/0.4 kV Komoran kryqi I madh (kodi: 16100005097) prej orës 09:00 – 17:00

Vendet: Kryqi i Madh Komoran.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Faik Konica 2 (kodi: 19100001070) prej orës 09:00 – 17:00

Vendet: Rr. Sejdi Kryeziu.

Arsyeja: Realizimi i kyçjeve shtëpiake.

03.10.2021

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Gjakova III (kodi: 81000116) prej ores 09:00 deri në ora 11:00

Vendet: Rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja: Kyçja e linjës së re 10(20)kV në kthinën dalëse të TS-6, sipas pëlqimit elektro-energjetik.