Arsyeja: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

02.12.2020

Ferizaj

1.

TS 110/35/10 kV Ferizaj do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Mekatyp-ks (kodi: 40000004223) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV TS Guri 1 (kodi: 40000004230) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Viva R. Bajrami (kodi: 40000004231) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Ve-Tro-Isolag sh.p.k (kodi: 40000004260) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV V.Gërvalla II (kodi: 40000004219) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV 28 Nentori e re (kodi: 40000004252) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV 28 Nentori -blinda (kodi: 40000004242) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Privat – eskavatori (kodi: 40000004221) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Muhabi Berisha (kodi: 40000004222) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori MBTS (kodi: 40000004243) prej orës 09:00-10:000

TS 10/0.4 kV Kadri Zeka (kodi: 40000004220) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Dogani (kodi: 40000004227) prej orës 09:00-10:00

TS 10/0.4 kV Stabiliment shpërndarës (kodi: 40000004218) prej orës 09:00-10:00

Vendet: rr. Vëllezërit Gërvalla, rr.Kadri Zeka, rr.28 Nëntori dhe bizneset.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos Elita Group.

Prizren

1.

TS 35/10 kV Zhur do të ndërprehen:

Dalja 10 kV Ujësjellësi (kodi: 30035002) prej orës 11:00-13:00

Vendet: Fshati Zhur (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndarësit të zbarrave.

03.12.2020

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Bërnica e Epërme 1 (kodi: 13000001004) prej orës 10:30 deri në ora 15:30

Vendet: Bërnica e Epërme 1.

Arsyeja: Punime në rrjetin e tensionit të ulët.

2.

TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Komoran te shkolla (kodi: 16023007101) prej orës 08:00-17:00

Vendet: Komoran te shkolla

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe ri kyçja në rrjetin e ri nëntokësor.