Ndryshimet në Google Maps

Google ka reduktuar numrin e qyteteve që shfaqen në Google Maps deri në 83%, sipas Justin O’Beirne, ndërkohë që është rritur shumë numri i rrugëve që shfaqet në harta. O’Beirne është një ish-punonjës i Apple që tani punon për aplikacionin e hartave të kompanisë. Ai është gjithashtu një autor i cili shkruan për hartat digjitale dhe mënyrën si ato projektohen.
Në një postim rreth mënyrës që Google ka ndryshuar dizajnin e hartave të tij, O’Beirne siguroi këtë foto të Google Maps nga viti 2010 dhe sot:

Ju mund të shikoni që Google ka braktisur emërtimet e shumë qyteteve të vogla për të shtuar sa më shumë rrugë që mundet. O’Beirne beson se kjo gjë i bën hartat më shumë ngatërruese dhe më pak të dobishme.
Megjithatë, ai ka edhe një teori se pse u bë ky ndryshim: celularët. Pas 2010 përdorimi telefonik i Google Maps ka tejkaluar përdorimin kompjuterik, dhe emrat e qyteteve të vogla mund ta bëjnë rrëmujë hartën në një ekran telefoni. Prandaj duket sikur Google thjesht i ka hequr ato.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT