Mitrovicë,Policia: Ka imamë që ligjërojnë kundër parimeve të Islamit

 

 

Përfaqësues të shoqërisë civile, të BIK-ut dhe Policisë së Kosovës, kanë diskutuar sot në Mitrovicë për mënyrat që duhet praktikuar nga të gjitha institucionet përkatëse për të parandaluar ekstremizmin fetar në Kosovë.

Në këtë tryezë debati të organizuar nga Qendra Kosovar për Studime të Sigurisë (QKSS), palët pjesëmarrëse ranë dakord që ky fenomen duhet të parandalohet qysh në fazat e tij të para.

“Bashkëpunimi ndër-institucional në drejtim të adresimit të sfidave të cilat ndërlidhen  me ekstremizmin e dhunshëm që nga fazat e hershme të zhvillimit të tij, qysh tek fëmijët e shkollave fillore janë rrugët më të mira për ta luftuar ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë”, u tha sot në këtë takim

Në këtë debat, pjesë e projektit “Rrëfimi i dy qyteteve, Radikalizmi dhe Kundërnarrativi në Vushtrri dhe Mitrovicë”, Skënder Perteshi nga QKSS përmendi gjendjen e rëndë ekonomike, sistemin jo adekuat të edukimit, mos-njohuritë e duhura rreth fesë, mungesës së lirisë së lëvizjes,  si ndër faktorët të cilët po ndikojnë në përhapjen e ekstremizmit në Kosovë

“Shumë nga problemet ekzistenciale me të cilat po përballen qytetarët e Kosovës, po shfrytëzohen nga elementet propagandues të ekstremizmit”, tha Perteshi.

Përfaqësues të Bashkësisë Islame të Kosovës në Mitrovicë kërkuan që, si masë edukimi e të rinjve për t’u larguar nga elementet radikale, lënda Edukata Fetare të futet në kurikulën shkollore.  Kryeimami i Mitrovicës Rexhep Lushta tha se  ekstremizmi po vjen nga mosnjohuria e parimeve të vërteta fetare dhe gjendja e rëndë ekonomike në vend.

Ndërsa zyrtarë të Policisë së Kosovës nga Departamenti për Anti Terrorizëm  thanë se gjatë hetimeve që janë bërë ndaj elementeve radikale në Mitrovicë, janë gjetur edhe vende të fshehta, jashtë objekteve fetare, ku imamë të caktuar u mbajnë të rinjve ligjërata të cilat, sipas tyre, bien ndesh me parimet e Islamit.

“Kur predikohet drejt feja islame, nuk ka nevojë të ligjërohet fshehtas me dritare të mbyllura”, tha Florim Shabani nga Njësia për Parandalimin e Ekztremizmit të Dhunshëm  Policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës, raporton lajmi.net.

Në debat janë dhënë ide të ndryshme se si institucionet dhe shoqëria në Kosovë duhet të përballet me ekstremizmin përfshirë edhe atë që të zhvillohet mendimi kritik e analitik tek fëmijët rreth rreziqeve që mund të vijnë nga ekstremizmi.

Kjo ishte tryeza e dytë e këtij karakteri pas asaj të mbajtur javën e kaluar në Vushtrri.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT