Me këtë tabelë, ju zgjidhni të gjitha problemet e veturës

Shumë herë kemi probleme me veturën tonë dhe shpesh na paraqet sinajle në tabelë, për një problem të caktuar, mirëpo ne nuk e dijmë kuptimin e atij sinjali se çfarë problemi paraqet.

Ne zakonisht edhe për ndonjë defekt të vogël e dërgojmë veturën tek automekaniku pa e ditur kuptimin e shenjave që shfaqen në tabelë.

Kjo tabelë e mëposhtme ju zgjidh çdo problem dhe ju mëson kuptimin e sinjaleve të ndryshme.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT