Ligjet që kushtëzojnë liberalizimin e vizave

Institucionet e Kosovës për më pak se tre muaj duhet të plotësojnë edhe disa kritere teknike, si dhe të miratojnë nëntë ligje që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave. Më pas Ministrisë së Integrimeve Evropiane i hapet rruga t’ia dërgojë Komisionit Evropian, raportin për përmbushjen e kritereve për heqjen e vizave.
Njëri prej ligjeve më të rëndësishme në këtë proces është Ligji për përgjimet elektronike, ndërsa sfida tjera janë edhe finalizimi i procedurave të prokurimit për certifikata të reja, demarkimi i kufirit me Malin e Zi, miratimi i Rregullores për Sistemin Informativ për Evidencë Penale dhe futja në funksion e këtij sistemi, e miratimi i Rregullores për Menaxhim të Programit të Riintegrimit. Drejtuesit e Ministrisë së Integrimeve Evropiane janë shprehur të bindur se këto punë do të kryhen shpejt. Ndërkohë që anëtarët e Komisionit për Integrime Evropiane janë shprehur skeptikë.
“Sa u përket këtyre kushteve, shumica prej 9 ligjeve janë votuar në Qeveri, si Ligji për Avokatin e Popullit, Ligji për Barazi Gjinore, Ligji kundër diskriminimit, si dhe së fundi është votuar edhe Ligji për Përgjime të Telekomunikimeve i cili ishte pjesë e përgjegjësisë së Ministrisë së Integrimit. Shumë shpejt edhe 4 ligje të fushës së Gjyqësorit do të procedohen në Qeveri dhe kjo do të kompletojë përmbushjen e obligimeve legjislative nga udhërrëfyesi”, ka thënë zëvendësministri i Integrimeve Evropiane, Ramadan Ilazi.
- Advertisement -

MË TË FUNDIT