Kosova nuk i ka përmbushur obligimet për Specialen (Video)

Kosova nuk i ka përmbushur të gjitha obligimet e marra për funksionalizimin e Dhomave të Specializuara pranë Gjykatës Speciale.

Edhe pse Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftet e para të udhëzimeve administrative që parashihen me Ligjin për Mbrojtjen Juridike dhe Mbështetjen Financiare të Personave të Akuzuar Potencial në Proceset Gjyqësore pranë Dhomave të Specializuara, por nuk i ka miratuar ato.

Ky ligj ka hyrë në fuqi në fund të muajit të shkuar ngase kështu e ka përcaktuar neni 10 i tij, kurse afati për nxjerrjen e akteve nënligjore ka qenë fundi i muajit maj.

Por, këto akte nënligjore, sipas Orhan Hajrizit, nga Zyra për Informim në Ministrinë e Drejtësisë, aktualisht janë në fazë të konsultimeve, përkatësisht në këtë ministri janë në pritje të komenteve apo propozimeve eventuale nga aktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar, raporton Tribuna Channel.

Sipas tij, me rastin e hartimit të drafteve të para të këtyre Udhëzimeve Administrative është marrë për bazë përvoja e vendeve që kanë kaluar nëpër një proces të tillë, veçmas e Kroacisë.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT