Konkurs i hapur për vende pune në gjigantin metalurgjik Ferronikeli

Gjiganti metalurgjik, Ferronikeli, ka hapur konkurs për vende pune.

Portali Drenica Press ka siguruar konkursin.

Konkursi numër 1:

Junior i Suportit Servicedesk

NJOFTIM PUNE

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.

Pozicioni: Junior I Suportit Servicedesk
Departamenti: Sistemet e Informacionit
Lokacioni: Drenas,

Përmbledhja e Pozicionit:
Specialisti i Suportit Servicedesk instalon dhe konfiguron sistemet kompjuterike, diagnostifikon probleme hardware dhe software si dhe zgjidh problemet teknike apo të programeve që raportohen në Sistemin e Menaxhimit të Kërkesave (Helpdesk), qoftë nëpërmjet telefonit apo në vendin e punës.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 Instalon dhe konfiguron kompjuterët, programet, sistemet, pajisjet e rrjetit, printerat, skanerat dhe cdo pajisje tjetër
 Te menaxhoje zgjidhjen e kërkesave të hapura në Helpdesk.
 Përgjigjje në kohë ndaj problemeve të raportuara në Helpdesk
 Konfigurimi I llogarive të reja dhe manaxhimi I problemeve të llogarive të përdoruesëve
 Suport në implementimin e programeve, sistemeve të reja
 Të marr pjesë në projekte IT sipas nevojes
 Testim dhe vlerësim I tekonologjive të reja
 Zëvendëson pajisje ose pjesë sipas nevojave

Kualifikimet dhe Aftësitë:
 Diplomë Bachelor
 Njohuri të mira të Sistemeve Operative të Desktop-eve
 Aftësi të mira analitike dhe në zgjidhjen e problemeve
 Njohuri teknike të përditësuara
 Aftësi komunikuese të shkruara dhe verbale që ju lejojnë të informoni dhe keshilloni qartë të tjerët.
 Përkushtim personal për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë
 Aftësi ndërpersonale që ju mundësojne të punoni me njerëz në të gjitha nivelet
 Njohuri të mira te programeve dhe pajisjeve që përdoren në rrjetin tonë
 Në gjendje të përballojë stresin / të dorëzojë brenda afateve të ngjeshura
 Në gjendje të punoj në grup
 I komunikueshëm dhe I përgjegjshëm
 I zgjuar dhe I sigurt
 Mendim Analitik
 Zgjidhje problemesh

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më 10/10/2019, në adresën e e-mailit [email protected] duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Junior i Suportit Servicedesk”.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

Konkursi numër 2:

Zyrtarë Junior në Logjistikë

NJOFTIM PUNE

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.

Pozicioni: Zyrtarë Junior në Logjistikë

Departamenti: Departamenti I Logjistikës

Lokacioni: Drenas,

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Organizon dhe kryen punët në fushën e logjistikës
 Koordinohet me klientët, furnitorët dhe perditëson/mirëmbanë oraret e shpërndarjes tek Konsumatorët
 Koordinimin e dërgesave të importit dhe eksportit
 Komunikim i rregullt me Doganat
 Përgaditja e raporteve mujore dhe
 Detyra të tjera të cilat I delegohen

Kualifikimet dhe Aftësitë:
 Diplomë bachelor
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për të demonstruar iniciativë
 Aftësi për të kryer detyrat dhe për të përmbushur afatet kohore
 Aftësi të shkëlqyera negociuese dhe organizative
 Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze ndersa njohja e gjuhëve tjera të huaja është përparësi
 Të kenë njohuri të mira në përdorimin e MS Office veçanërisht në MS Word dhe Excel

Mënyra e aplikimit:
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më 10/10/2019, në adresën e e-mailit [email protected] duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Zyrtarë Junior në Logjistike”

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT