Komuna e Skenderajt fton fermerët të aplikojnë për grante

Nga dje, me datë 13.04.2022, filloi aplikimi në skemën e granteve në sektorin e bujqësisë, dhe mbaron me datë 20.04.2022, andaj,
Ftohen të gjithë fermerët e interesuar të paisen me formularët për aplikim, të njëjtit të dorëzohen në zyrën për Bujqësi, në objektin e Kuvendit Komunal të Skenderajt, kati I.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "DREITORIA PER BUJQESI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL THIRRJE PER APLIKIM PER GRANTE Mjete pune per bletari Mjete pune per lavertari dhe pemetari 70 Përfitues Mjete pune per blegtori 108 Perfitues Fidane, sistem të ujitjes dhe mjete pune per pemetari 32 Perfitues 42 Perfitues Afati per aplikim: 20/04/2022, ora 16:00"

- Advertisement -

MË TË FUNDIT