Komuna e Prishtinës dhe Posta e Kosovës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti dhe kryeshefi ekzekutiv i Postës së Kosovës Sejdi Hoxha nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim që qytetarëve t’iu ofrojnë shërbime sa më cilësore, të zgjerojnë gamën e shërbimeve si dhe të fuqizohen ndërmarrjet publike.
Qëllimi i këtij bashkëpunimi është asistenca e ndërsjellë lidhur me lehtësimin e qasjes në shërbimet postare në përgjithësi dhe shërbimet e pagesave në veçanti. Njëkohësisht, synohet
Adoptimi i politikave të ndërsjella lidhur me këtë bashkëpunim, për të arritur maksimalisht shfrytëzimin dhe lehtësimin e shërbimeve dhe produkteve postare.
Komuna e Prishtinës dhe Posta e Kosovës synojnë një bashkëpunim afatgjatë në fushat relevante me interes të përbashkët, siç është vazhdimi i bashkëpunimit edhe më tutje për shërbimin e certifikatave online, shqyrtimi i mundësisë të shpërndarjes së njoftimeve dhe vendimeve të legalizimit të objekteve, shtëpive dhe banesave, si dhe certifikatave (dokumenteve të ndryshme, vendimeve, njoftimeve, etj.)
Po ashtu, përmes këtij bashkëpunimi Posta e Kosovës do të ofrojë të gjitha sportelet e saj për nevoja të Komunës së Prishtinës si plotësimin e formularëve të ndryshëm për legalizim, leje ndërtimi etj.
- Advertisement -

MË TË FUNDIT