Komuna e Drenasit ka një njoftim për familjet me asistencë sociale

Komuna e Drenasit ka njoftuar të gjithë aplikuesit që kanë bërë kërkesë pranë DSHMS për Subvencionim (ndihmë) materiale, ata me gjendje jo të mirë shëndetësore dhe me kushte të rënda ekonomike, të cilët nuk kanë përfituar për arsye të ndryshme,

Komisioni për Shqyrtimin dhe Vlerësimin e Kërkesave për Ndarje të Subvencioneve-DSHMS njoftojnë aplikuesit se për çdo shqetësim apo pakënaqësi për mos përfshirje në këtë listë, ankesën e tyre mundë ta bëjnë në “Komisionin për Shqyrtimin dhe Vlerësimin e Ankesave për Ndarje të Subvencioneve” në Komunën e Drenasit në afat prej 5 ditë pune.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT