KEDS ka njoftuar se nesër do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, shkaku i punimeve në rrjet.
Ndërprerje të rrymë do të ketë edhe në Drenas. Në njoftim thuhet:

TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 KV Poklek i ri (kodi: 16100007) prej orës 08:00 deri në ora 10:00

Vendet: Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel .

Arsyeja: Ndërrimi I kthinave dhe  punimi i lidhëseve dhe  kabllove

TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

Nga Dalja  10kV  Pokleku I ri   prej orës 08:00 deri në ora 17:00

NS 10/0.4kV   Korotica e ultë trafa e re   (kodi: 16100007086)

Vendet: Korrotica e ulët trafo e re

Arsyeja: Ndërrimi I kthinave dhe  punimi i lidhëseve dhe  kabllove