Këto vende do të kenë reduktime të energjisë elektike

Peja

 Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.

Më 20.04.2018 në TS 110/10kV Istogu do të ndërprehet:

  • Dalja 10 kV Istogu II (Kodi: 54000007) prej orës12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovci, Dubrava Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi komunal, Banesat 2, Motel Trofta, Spitali dhe Lugu.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i ormanit 0.4 kV dhe i transformatorit 1000kVA.

2.

Më 20.04.2018 në TS 110/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

  • Dalja 10 kV Dardanija 2 (Kodi: 51000004) prej orës10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pompa e benzines Raushiq, tregu Raushiq, Jasiqi2, Jasiqi1, Banja, Mulliri Jusaj, Molika kontrolli teknik,  Jakup Beqaj,  Asfalti, Ideal Vokshi,  te Bellepoja, Dardania 2, Dardania 1, Dardania 7 dhe Dardania 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i  punimeve në projektet për vënien në punë të trafos Mobile dhe fillimin e demontimit të trafos Kullë.

Prishtinë

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.

Më 20.04.2018 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

  • Dalja 10 kV Breznicë (Kodi: 15019009) prej orës10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit 10kV të ri për implementimin e projektit Lot 16_2017 “LP 20 kV Breznica”.

2.

Më 20,21.04.2018 në TS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

  • TS 10/0.4 kV Kodra e trimave 5/1(Kodi: 13000015040) prej orës 08:00-11:00 dhe prej ores 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjetin elektrik.

Ferizaj

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20, 21.04.2018 në NS 35/10 [kV] Magure do të ndërprehet:

  • Dalja 10 kV Drenica (Kodi: 41048001) prej orës 08:00-11:00 dhe prej ores 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit),Mirena,Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoc Baincë, Shala dhe  Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: montimini i shtyllave, konzollave, përçuesit, izolatorëve dhe ndërrimi i transformatorëve të TM  në projektin llot 19.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

 

Më 20.04.2018 në  NS 35/10 [kV] Ferizaj I do të ndërprehet:

  • Trafofusha 35/10 kV TR-1 (Kodi: 400400) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do të mbetet asnjë konsumatorë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele, lidhja e Buhollcit dhe termometrit në rele dhe testimi i tyre.

Gjilani

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 22.04.2018 në TS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet.

  • Lp 10 kV Industriali(Kodi: 60062004) prej orës 09:00 deri në ora 12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr.Bujanovcit: TS-54-MB Gzimi,TS-55-Ahmeti,TS-56-MB-Agro-Hemerci,TS-64-TS-Privat-Xhevat Bunjaku,TS-101-Tafa Petroll, TS-102-Pro.Eng.Com;TS.104-Remi Petroll; TS.105-Kosova.Comerc-Xhelali.TS.107-Evropa; TS-123.Mb.Progresi; TS-143-TS.Muja 1-Bunari; TS-145; TS-Alushi; TS-146; TS-Kroni.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e LP Industrial nga Gjilani 3 sipas zgjedhjes teknike.

Mitrovicë

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.

Më 20,21.04.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

  • TS 10/04 kV Morinet (Kodi: 71075001002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe

prej orës 13:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: TS Morinët.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllit ajror 10 kV për implementimin e projektit  Lot 4_2017 “Blinda e Re Zhabar” në Mitrovicë.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT