Këto janë vendet që nesër përballen me reduktime të energjisë elektrike

KEDS ka njoftuar për vendet ku do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditës në vijim. 

Ndërprerjet e planifikuara për mirëmbajtjen e rrjetit nëpër distrikte:

 

Prishtinë 

 

Mirëmbajtje të planifikuar

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

22.12.2016NS 35/10kV Fushë Kosovë do të shkyçet:

  • Dalja 10kV Vragolia (Kodi:15018007) prej orës 10:30 deri në orën 15:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragolia, Henci, Batusa, Miradi e Poshtme (një pjesë), Laxhja 29 (F.Kosovë),  Kompania “BITEX”, “AGROUNIONI”, “Dilloni Benz”, “VERA Petrol”,  Servisi i Gjeneratorëve.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave të rrjetit 10kV.

 

2.

22.12.2016NS 220/35/10kV Podujevë do të shkyçet:

  • Dalja 10kV Ballovci (kodi:14000008) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shajakoc, Surdull, Hertice Drazhnje, Rakinicë, Turiçicë.

 

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave të rrjetit 10kV.

 

3.

Më  22.12.2016  në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

  • Dalja 10 kV Komorani (Kodi: 16023007) prej orës 11:00 deri në orën  16:00.

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani me lagjet (Koperativa, Lagjja e Re, Qendra, Shkolla, Cakit, Vilakët, Berishët, Mulakët, Ibriqet, Zogat, Bashota, Zabeli i lartë, Mulliri, Ujësjellësi Rajonal, Ibriqet e Reja, Bajram Thaqi Vukovc,”Bes-Company”), fshati Llapushnik Qerkin Gashi dhe ”Sharri “Afrim A.Hyseni”.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

 

4.

22.12.2016  në NS 110/35/10kV Palaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Palaj ( Kodi:18024001) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitull, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët, konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

 

5.

Më 22.12.2016  në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ketë shkyçet:

  • Dalja 10 kV Nr. 27 Normalja (Kodi: 11000010)prej orës 10:00 deri në orën 14:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Labëria 1,2,3dhe 4(banesat pr. Ramadani),Ilirida 3 dhe 5,Bota sot,Normalja Gjin Gazulli 1,Sofali 1dhe 2, Bazeni Gërmi,Villa Gërmia,Restorant Gërmi(Freskia,Lira),Ndriqimi Gërmi,Normalja 2 (AUK),Touk Bahqe Lodrat dhe Kadri Batusha (Objekt banesor).

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i transformatorit në daljen 10 kV.

 

Peja

 

Mirëmbajtje të planifikuar

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

22.12.2016NS 110/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

  • LP 35 kV Isniqi (Kodi:530570) prej orës 09:00 deri në orën 10:00   dhe nga ora 15:00 deri në ora 16:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Qyteti i Deçanit ( një pjesë), Laxhja Demhalilët, laxhja Zukaj, Hulaj, Bletaria, Manastiri i Deçanit, Hotel Mali, Gurethyesi Likaj.Kompleksi i fabrikave, ish paketarja dhe Shipoli.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i  kokave kabllovike të  shpërthyera  në NS.35/10 kV Kfori.

 

 

2.

22.12.2016  në NS 35/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

  • Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës  12:00 deri në ora  13:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotovë, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2,dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Aftësimi i ndërprerësit të fuqisë.

 

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

1.

23.12.2016NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

  • Dalja 10 kV Jashanica (Kodi: 52000003) prej orës 09:00 deri në orën 12:00   dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Jashanica, Pogragja Jashanicë e Epërme, Dushi, Gjurgjeviku i Madh, Shtaricë, Siqevë, Ujmir, Dobërdoli, një pjesë e Klinavcit, Qupeva, Jellovci dhe Resniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës në rrjet sipas projektit Lot 11 Peja nga kompania Elteko.

 

Gjakovë 

 

 

Mirëmbajtje të planifikuar

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

 

22.12.2016  në NS 35/10 kV Gjakova I do të ketë shkyçet:

  • Dalja 10 kV Skivjan  (Kodi : 80080009) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Osek Hyla (një pjesë) Skivjani, Planqori, Hereqi, Dujaka, Novosella  e Ulët, Novosella e Epërme, Janoshi dhe Biteshi

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar në NS10/0.4kV Planqor.

 

2.

22.12.2016 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ketë shkyçet:

Dalja 10 kV Raqe-Moglica  ( 81083017)  prej orës  13:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Drenica, M.Muhamed Ali, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Berkoc i Ulët dhe i Epërm, Raqë Moglicë, Firzë, Vogovë, Zhub, Zylfaj, Prush dhe Goden.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i TR të mbingarkuar në NS10/0.4kV Brekoci (Jetishve).

 

3.

Më 22.12.2016  në  NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ketë shkyçet:

  • Dalja 10 kV Ponosheci (80080006)  prej orës  11:00 deri në ora 15:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jahoci, Meja, Rracaj, Pacaj, Rrypaj, Dallashaj, Sheremeti, Duzhne, Korenica, Shishmani, Neci, Ramoci, Guska, deva, Popoci, Ponosheci dhe Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi  i ndarësit linjor në LP degëzimi Devës.

 

Ferizaj

 

Mirëmbajtje të planifikuar

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

 

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

 

-Nuk ka

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

 

1.

Më  22.12.2016  në NS 35/10 kV Magure (Vrellë)  do të shkyçet:

 

  • Dalja 10 kV Fshatrat Magure (kodi: 41048002)nga ora  10:00 deri në ora  15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Magurë (një pjesë), Medvevci, Dobraja, Rreze, Blinaja, Qylaga, Poturovci, Torina dhe Gllanica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në LP 10 kV nga ekipi i mirëmbajtjes së KEDS-it.