Kuvendi i të rinjëve të Skenderajt shpall konkurs

Kuvendi i të rinjëve të Skenderajt i cili vepron në kuader të Kuvendit të rinjëve të Kosovës ka shpall konkurs për pranimin e të rinjëve në qytetin e Skenderajt.

Njoftimi i plotë:

Kuvendi i të rinjëve të Skenderaj shpall konkurs

E nderuara rini e Komunës së Skenderaj,
Duke u bazuar në rregulloren e Kuvendit e të Rinjëve të Republikës së Kosovës KRK shpallim konkurs për pranimin e deputetëve të rinjë në Komuna, përkatësisht në Komunën e Skenderajt.

Ju njoftojmë se nga data 10.06.2016 deri me datë 17.06.2016 është i hapur konkursi për pranimin e Deputetëve të rinjë për Kuvendin e të Rinjëve të Skenderajt,

Si mund te aplikoni?

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në, në ketë E-mail [email protected] ose ne faqen e facebook.
Të Rinjtë që aplikojnë duhet të përmbushin këto kritere si:
1.Të jenë të moshës 16 deri 26 vjeç.
2.Të mos jenë pjesë e strukturave të ndonjë partie politike.
3.Të kenë rezultate të kënaqshme nê mësime apo studime.
4.Të jenë banor të Komunës së Skenderajt.

*Inkurajojmë të gjithë të rinjtë të aplikojnë për të qenë pjesë e Kuvendit e të Rinjëve në Skenderajt, i cila do të jetë organi më i lartë që do të përfaqësoj interesat e të rinjëve të Komunës së Skenderajt pa dallime , etnike, fetare, gjinore.

- Advertisement -

MË TË FUNDIT