Hapën dhjetëra vende punë në Skenderaj

Drejtoria Komunale e Arsimit në Skenderaj ka shpallur konkurs për plotësimin e dhjetërave vende pune në shkollat e mesme dhe fillore të Skenderajt, transmeton DRENICA PRESS
Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2017/2018
————————————————————————————————–

1. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Pavarësia” Krasaliq
Një mësimdhënës/e për mësim klasor, në shkollën amë
——————————————————————————————————2. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Vëllezërit Frashëri” Çubrel
Tre mësimdhënës/e për mësim klasor
Dy mësimdhënës/e për mësim klasor, në paralelen e ndarë në Kotorr
3. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Dëshmorët e Qyqavicës” Qirez
Një mësimdhënës/e për mësim klasor në shkollën amë në Qirez,
—————————————————————————————————–
4. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Halit Geci” Llaushë
Dy mësimdhënës/e për mësim klasor, në paralelen e ndarë në Rakinicë
—————————————————————————————————–
5. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Abedin Rexha” Turiqec
Dy mësimdhënës/e me klasë të kombinuara në paralelen e ndarë në Kopiliq të Poshtëm
—————————————————————————————————–
6. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Kuvendi i Drenicës” Abri e Poshtme
Dy mësimdhënës/e për mësim klasor, paralelja e ndarë në Murgë
Një mësimdhënës/e për kulturë figurative 4 orë
——————————————————————————————————
7. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Elena Gjika” Makërmal
Dy mësimdhënës/e për mësim klasor
Një mësimdhënës/e për kulturë figurative, 4 orë
——————————————————————————————————
8. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ismet Uka” Ticë
Një mësimdhënës/e për mësim klasor
Një mësimdhënës/e për gjuhë shqipe, për 19 orë
Një mësimdhënës/e për kulturë figurative, 4 orë
—————————————————————————————————-
9. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Malush Ahmeti” Rezallë
Një mësimdhënës/e për mësim klasor,
——————————————————————————————————
10. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Idriz Barani” Klinë e Epërme
Tre mësimdhënës/e për mësim klasor në shkollën amë
Tre mësimdhënës/e për mësim klasor, paralelja e ndarë në Tërrnafc
Një mësimdhënës/e për gjuhë angleze
Tre mësimdhënës/e për mësim klasor, zëvendësim derisa të kthehen punëtoret nga pushimi i lehonisë
Një edukatore për klasën parashkollore, zëvendësim derisa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë dhe
Një punëtor teknik
——————————————————————————————————
11. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Faik Dragaj” Leqinë
Një mësimdhënës/e për 4 orë edukatë muzikore
Një mësimdhënës/e për mësim klasor, në paralelen e ndarë
——————————————————————————————————
12. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Azem Bejta” Prekaz i Epërm
Pesë mësimdhënës/e për mësim klasor
Një mësimdhënës/e për lëndën edukatë fizike
——————————————————————————————————
13. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ilir Lushtaku” Prekaz i Poshtëm
Një mësimdhënës/e për gjuhë angleze, 6 orë
————————————————————————————————–
14. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Shotë Galica” Runik
Një mësimdhënës/e për mësim klasor, në paralelen e ndarë në Syriganë
Një mësimdhënës/e për mësim klasor, zëvendësim derisa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë
————————————————————————————————-
15. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ahmet Delija” Skenderaj
Një mësimdhënës/e për mësim klasor
Dy mësimdhënës/e për mësim klasor, zëvendësim derisa të kthehen punëtoret nga pushimi i lehonisë
—————————————————————————————————
16. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Enver Haliti” Lubovec
Një mësimdhënës/e për mësim klasor
—————————————————————————————————
17. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Migjeni” Kllodernicë
Një mësimdhënës/e për kulturë muzikore, 4 orë
——————————————————————————————————
18. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Drenica” Polac
Një mësimdhënës/e për lëndën e kimisë, për 18 orë, në objektin amë dhe paralelen e ndarë në Marinë
————————————————————————————————
19. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Bashkim Sadiku” Tushilë
Një mësimdhënës/e për kulturë figurative, 4 orë
——————————————————————————————————
20. Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ismet Rrahmani” Aqarevë
Një mësimdhënës/e për kulturë figurative, 4 orë
——————————————————————————————————
21. Gjimnazi “ Hamëz Jashari” – Skenderaj
Një mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës
—————————————————————————————————
22. SHMT “ Anton Çetta” – Skenderaj
Një mësimdhënës/e për lëndën Elektroteknikë, zëvendësim derisa të kthehet punëtorja nga
pushimi i lehonisë
Kushtet : Për të gjitha vendet e punës, në të tri nivelet (shkolla fillore, shkolla të mesme te ulëta dhe shkolla të mesme të larta ) kandidatët
duhet ta kenë të kryer fakultetin – drejtimi përkatës sipas normativit 06/2015, ndërsa në mungesë të kuadrit të kualifikuar vijnë kandidatët
tjerë të drejtimeve të përafërta që i plotësojnë kushtet më së miri.
Zgjedhja e kandidatëve për mësimdhënës do të bëhet në bazë të rezultateve të panel-intervistës, e cila do të organizohet me
datë: 21.08.2017 nga ora 1000 në Qendrën e Kompetencës në Skenderaj.
Për konkurrim kandidatët duhet të plotësojnë dokumentacionin :
 Diploma dhe një kopje e vërtetuar e diplomës,
 Kopja e letërnjoftimit ,
 Vërtetimin për punë nga gjykata ,
 Certifikatën e gjendjes shëndetësore (në rast se pranoheni ),
 Certifikatë trajnimi – nëse keni ,
 Përvoja e punës – nëse keni ,
 Referencën e punës – ata që kanë përvojë pune,
 Aplikacioni dhe dorëzimi i dokumentacionit bëhet në Drejtorinë Komunale të Arsimit ( kati i dytë, nr.12)
 Kandidatet mund të konkurrojnë më së shumti në dy shkolla.
Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren në shqyrtim.
Dokumentacioni nuk kthehet.
Afati i konkursit mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në gazetë dhe në web.faqen zyrtare të Komunës së Skënderajt
Drejtoria Komunale e Arsimit
Skëndera. (Konkursi është hapur me datë 23.06.2017)

- Advertisement -

MË TË FUNDIT