Ambasadori i Zvicrës në Kosovë Jean-Hubert Lebet, e ka thënë një të vërtetë të madhe, ministri Pal Lekaj duhet shkarkuar.
Ambasadori i Zvicrës në Kosovë Jean-Hubert Lebet e ka thënë një të vërtetë të madhe lidhur me veteranët e rrejshëm.
Ky ambasador meriton të shpërblehet lidhur me guximin dhe të vërtetën që ka treguar.
Ndërsa Ministri i infrastrukturës Pal Lekaj ka lënduar rëndë institucionet e Kosovës kur ka kërkuar largimin e ambasadorit të Zvicrës.
Ky ministër duhet shkarkuar ngase i ka bërë dëm edhe qeverisë edhe Kosovës.