Drenas, këto drejtime ofron SHMP “Fehmi Lladrovci” për klasat e dhjeta

Për dallim nga Gjimnazi “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Drenas, në të cilën ofrohen drejtimeve vetëm ne shkenca natyrore dhe atë shoqërore, në Shkollën e Mesme Profesionale “Fehmi LLadrovci” në Drenas, ofrohen më shumë zgjedhje të drejtimeve për nxënësit që kanë përfunduar klasën e nëntë.

Në SHMP “Fehmi Lladrovci” nxënësit kanë mundësi zgjedhje në  7 drejtime, ne gjithsej 22 paralele të planifikuara me 704 nxënës.

Drejtimet, numri i paraleleve si dhe numri nxënësit që planifikohen të pranohen në SHMP“Fehmi Lladrovic” mund t’i gjeni më poshtë:

MAKINERI

Ngrohje dhe klimatizim  nje(1) paralele 32 nxënës.

Transport rrugor dy (2) paralele 64 nxënës .

Automekanik dy (2)paralele 64 nxënës.

Operim prodhimi nje (1)paralele 32 nxënës.

Saldator një (1) paralele 32 nxënës

 KIMI -TEKNOLOGJI

Teknik i Riqarkullimit nje (1)paralele 32 nxënës.

Teknologji Ushqimore nje (1)paralele 32 nxënës.

Laborant i Kimisë nje (1)paralele 32 nxënës.

ELEKTROTEKNIKË

Teknik i eleketroteknikës nje (1)paralele 32 nxënës.

Teknik i Informatikës nje (1)paralele 32 nxënës.

Teknik i Telekominikacionit dy( 2)paralele 64 nxënës.

 EKONOMI

Kontabilist   nje (1)paralele 32 nxënës.

Banka dhe Sigurime  dy (2)paralele 64 nxënës.

 BUJQËSI

Hortikulturë     nje  (1)paralele 32 nxënës.

 NDËRTIMTARI

Përfitim i metaleve dy (2) paralele 64 nxënës

Arkitekturë një (1) paralele 32 nxënës

Mjekësi

Farmaci një (1) paralele 32 nxënës

Sipas një sqarimi të Komunës së Drenasit, drejtimi i Farmacisë dhe Arkitekturës mbesin për afatin e gushtit. /drenicapress/

- Advertisement -

MË TË FUNDIT