Anulohet vendimi për shpronësimin e tokave për ndërtimin e Autostradës Prishtinë-Pejë

Kabineti qeveritar ka anuluar vendimin përfundimtar 10/15 të datës 17 dhjetor 2018 për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Pejë, Segmenti Kijevë – Klinë – Zahaq (MFPT).