239 serbë që janë të punësuar në institucionet kosovare marrin paga pa punuar fare.

Ata paguhen nga buxheti i Kosovës, por nuk shkojnë në punë.

Arsyetohen se po ndihen të rrezikuar nga bashkëkombësit e tyre.